วงการแพทย์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ “ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว” เสียชีวิตแล้ว…

Uncategorized

วงการแพทย์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ “ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว” เสียชีวิตแล้ว…

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกมาเปิดเผยข่าว การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับและท่อน้ำดี รวมถึงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีรายงานว่า,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

อาจารย์สังกัดสาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา

Fellow of Hepato-Pancreatic Biliary Surgery and Liver Transplantation Princess Alexandra Hospital, Brisbane, Queensland, Australia
ได้รับอนุบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา จากแพทยสภา

ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับและท่อน้ำดี รวมถึงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญของคนอีสาน นอกจากนี้ยังทำวิจัย เขียนหนังสือ ด้านโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ดำรงตำแหน่งที่สำคัญมากมาย อาทิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (CARI) หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย จากผลงานด้านวิชาการ การวิจัย การรักษาผู้ป่วย อาทิ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริการสังคม สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลโล่เกียรติคุณผู้สร้างเครือข่ายบริการร้อย แก่น สาร สินธุ์ (มะเร็งท่อน้ำดี)

จากเขตสุ ข ภ า พ ที่ ๗ กระทรวงสาธารณสุข รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณศัลยแพทย์ดีเด่น จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

การจากไปของ ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว จึงถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

คณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่ ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ขอสดุดีคุณงามความดีที่ท่านได้ตรากตรำทำหน้าที่โดยไม่ย่อท้อตลอดชีวิตการทำงานของท่าน และขอให้ดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *