ด่วน ศาล รธน.เลื่อนพิจารณาคำร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปมห้ามเสนอชื่อ พิธา โหวตซ้ำ

Uncategorized

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจดังนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 กรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นนายกรัฐมนตรีรอบ 2 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมร่วมกันวันนี้ (3 ส.ค.) ก่อนเผยแพร่มติผ่านเอกสารข่าว

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง คำร้องเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่า คำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีประเด็นเชิงหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม

จึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้อง และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญษึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

สำหรับคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย ให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้อง

ศาลรัฐธรรมนูญยังแจ้งให้ ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่ 3 ทุกรายว่าเป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภา โดยยื่นคำร้องโดยตรงศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 ส.ค. และกำหนดวันนัดพิจารณาคำร้องในวันที่ 16 ส.ค.

สำหรับคณะผู้ร้องเรียน 3 รายที่ยื่นคำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบด้วย รศ.พรชัย เทพปัญญา ประชาชนที่เลือก สส.พรรคก้าวไกล (ก.ก.), ผศ.ดร.บุญส่ง ชเลธร ประชาชนที่เลือก สส. พรรค ก.ก. และนางปัญญา นันทภูศิตานนท์ สส.ก้าวไกล โดยให้เหตุผลว่า “การที่รัฐสภามีมติดังกล่าว ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้งสาม

คำสั่งเลื่อนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญออกมา 1 วัน ก่อนการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 4 ส.ค. เพื่อโหวตเลือกนายกฯ ในครั้งที่ 3 จึงต้องจับต่อต่อไปว่านายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา จะมีคำสั่งงดการประชุมในวันพรุ่งนี้หรือไม่

วานนี้ (2 ส.ค.) พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ระบุว่า จะแถลงเปิดโฉมหน้าของพรรคร่วมรัฐบาลได้วันนี้ และจะเสนอชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 2 ของพรรค เป็นนายกฯ คนที่ 30 ท่ามกลางความไม่ชัดเจนของส่วนผสมรัฐบาลชุดใหม่ที่มีพรรค “ขั้วอำนาจเดิม” ร่วมด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *