เปิดรายชื่อ 9 ประเทศใช้ใบขับขี่ไทยได้เลย

Uncategorized

เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ ว่านอกจากในประเทศไทยแล้ว ใบขับขี่ไทยยังใช้ได้ในอีกหลายประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบขับขี่สากลแต่อย่างใด ซึ่งประเทศเหล่านั้นก็คือ 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียนนั่นเอง ประกอบด้วย

ประเทศลาว

ประเทศเมียนมาร์

ประเทศเวียดนาม

ประเทศกัมพูชา

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศบรูไน

เนื่องจากประเทศเหล่านี้ ได้ทำอนุสัญญาข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับใบขับขี่ภายในซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย ประเทศไทย, ประเทศเมียนมาร์, ประเทศลาว, ประเทศกัมพูชา, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศบรูไน รวมทั้งหมด 10 ประเทศ อนุญาตให้สามารถใช้ใบขับขี่แบบใหม่ (ใบอนุญาตขับรถ Smart Card) ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยไม่ต้องใช้ใบขับขี่สากลได้

ข้อมูลจาก chobrod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *