เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เสด็จฯ วชิราวุธวิทยาลัย

Uncategorized

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ไปทรงเปิดงานแสดงสินค้าอัญมนีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 69 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีการค้าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นอัญมณีและเครื่องประดับจากแบรนด์ชั้นนำในประเทศ รวมถึงคอลเลกชั่น Sirivannavari x Beauty Gems ด้วย จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ มรดกสืบสานความสง่างาม ผลงานที่ทรงออกแบบจากแรงบันดาลพระทัย จุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ที่ทรงได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบชิ้นงานในคอลเลกชั่นนี้รวม 41 ชิ้นด้วยตัวพระองค์เอง ภายใต้แบรนด์ Sirivannavari

ผลงานความทรงจำรักแรกพบที่มีต่อสร้อยพระศอ ร่วมกับBeauty Gems สร้างสรรค์ขึ้นสะท้อนถึงคุณค่าของอัญมณีที่เป็นมรดกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ฝีมือการรังสรรที่สุดปราณีตโดยช่างทำจิวเวลรี่ชาวไทย โดยอาศัยฝีมือหลายเทคนิค เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอุสาหกรรมจิวเวลรี่ได้อย่างลึดซึ้ง

ต่อมาในเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปยังวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงวางพานพุ่ม และจุดธุปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายพระราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นเสด็จไปหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ในการพระราชทานประกาศนียบัตรทุนการศึกษา และรางวัลแก่นักเรียน และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปี 2565 ในการนี้พระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 90 คน พระราชทานรางวัลเรียนดีแก่นักเรียน 32 คน พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียน 24 คน พระราชทานการเรียนวิทยาศาสตร์ 1 คน รางวัลชนะเลิศแข่งขันกีฬา 9 ถ้วย และพระราชทานรางวัลระเบียบแถว 2 ถ้วย

โอกาสนี้พระราชทานรพระโอวาทความตอนหนึ่งว่า น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าวชิราวุธวิทยาลัย มีแนวทางในการเสริมสร้างให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเรามีความรู้ความสามารถสูงขึ้น และมีคุณสมบัติพร้อม อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงาน จึงขอให้นักเรียนทุกคนหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมทั้งยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละให้สมกับเป็นสุภาพบุรุษตามแบบฉบับของวชิราวุธวิทยาลัย หากทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามที่กล่าว เชื่อได้ว่าแต่ละคนจะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไป

ทะเบียนรถพระที่นั่ง เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี ประกอบพระราชกรณียกิจ เสด็จฯ ไปยังทั้งสองสถานที่ ด้วยรถยนต์พระที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ร.ย.ล.15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *