ส่องธุรกิจ พีเค ปิยะวัฒน์ คุมบริษัทบันเทิง ดีกรีไม่ธรรมดาจริง

Uncategorized

จากกรณีที่กำลังเป็นประเด็นดังมาก สำหรับ พีเค ปิยะวัฒน์ กับโยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ ได้ออกมาชี้แจงและเปิดใจ ว่าทัั้งคู่นั้นได้หย่ากันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลายคนๆ คงคุ้นในกับพีเค ในการเป็นพิธีกรรายการและบนเวที ซึ่งพีเค ยังมีฐานะเป็นนักธุรกิจ โดยมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานบันเทิง ทั้งธุรกิจด้านนักแสดงสาธารณะ และกิจกรรมด้านความบันเทิง และยังเข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ด้วย

ตรวจสอบข้อมูลด้านธุรกิจของดาราดัง พีเค ปิยะวัฒน์ ผ่านระบบบริการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจร Creden Data พบชื่อของพีเค หรือ ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร นั่งเป็นกรรมการในบริษัทต่าง ๆ อย่างน้อย 3 บริษัท โดย 2 บริษัทยังคงมีสถานะดำเนินกิจการ ส่วนอีกแห่งแจ้งสถานะร้าง

1. บริษัท พี เค เพลย์ กราวด์ จำกัด ประกอบกิจการ นักแสดงสาธารณะ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี สถานะการเงินบริษัท แสดงรายการงบการเงินปี 2565 มีสินทรัพย์รวม 9.77 ล้านบาท หนี้สินรวม 14,500 บาท รายได้รวม 764,453 ล้านบาท รายจ่ายรวม 2.94 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 2.18ล้านบาท

2. บริษัท พีเค แอนด์ วายจี จำกัด ประกอบกิจกรรมด้านความบันเทิง สถานะการเงินบริษัท แสดงรายการงบการเงินปี 2565 มีสินทรัพย์รวม 4.58 ล้านบาท หนี้สินรวม 2.38 ล้านบาท รายได้รวม 11.52 ล้านบาท รายจ่ายรวม 9.23 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1.91 ล้านบาท

3. บริษัท หนังสือของเรา จำกัด ประกอบกิจการขายส่งหนังสือ สถานภาพกิจการแจ้งว่า ร้าง ณ วันที่ 30 ส.ค. 2560

ส่วนข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ของ พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร จากการตรวจสอบพบว่าถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ อย่างน้อย 2 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท พีเค แอนด์ วายจี จำกัด พีเค หรือ ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร ถือหุ้นอันดับที่ 2 จำนวนหุ้น 2,000 หุ้น (20.00%) มีมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 432,415 บาท

2. บริษัท มีราจ ซาวด์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่รถยนต์ และเครื่องเสียงติดรถยนต์ พีเค หรือ “ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร” ถือหุ้นอันดับที่ 12 จำนวนหุ้น 596 หุ้น (1.49%) มีมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน -17,677 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *