เปิดคำทำนาย นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ 2567

Uncategorized

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 จ.ศ. 1386 ร.ศ. 243 ปีมะโรง [1] ฉศก จันทรคติเป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น อธิกสุรทิน

วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน เวลา 22 นาฬิกา 17 นาที 24 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง

นางสงกรานต์นามว่า นางมโหธรเทวีนางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จนอนลืมตา มาเหนือหลังมยุรา (นกยูง) เป็นพาหนะ

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 300 ห่าตกในเขาจักรวาล 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 90 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีตุล ชื่อวาโย (ธาตุลม) น้ำพอประมาณ พายุจัด เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว ทำนายว่า ฝนแล้ง

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน
บ้านเมืองจะเกิดยุทธสง คราม จะฆ่-าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแลฯ

วันเถลิงศก ตรงกับ วันอังคารที่ 16 เมษายน เวลา 2 นาฬิกา 15 นาที 0 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง

คำทำนาย วันเสาร์ เป็นวันมหาสงกรานต์ จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิง และ โจรผู้ร้าย และ จะเจ็บไข้นักแลฯ , วันอาทิตย์ เป็นวันเนา ข้าวจะตายฝอย จะได้ยินเสียงคนต่างภาษา ท้าวพระยาจะร้อนใจนักแลฯ , วันจันทร์ เป็นวันเถลิงศก พระราชเทวี และหมู่นางสนม ราชบริพาร จะประกอบไปด้วยสุขและสมบัติทั้งปวง , นางสงกรานต์ ไสยาสน์ลืมเนตร (นอนลืมตา) ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข

ที่มา myhora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *